Word Navigator
Browse Wordآتاهم
Browse Rootأتي
Browse Location[4:37]
No.CntLinked Words
1 1 آتاك
2 6 آتاكم
3 1 آتانا
4 2 آتاني
5 2 آتاه
6 1 آتاها
7 8 آتاهم
8 2 آتاهما
9 1 آتت
10 4 آتنا
11 1 آتهم
12 1 آتوا
13 2 آتوني
14 1 آتوه
15 1 آتي
16 2 آتية
17 2 آتيت
18 1 آتيتك
19 1 آتيتكم
20 3 آتيتم
21 4 آتيتموهن
22 1 آتيتنا
23 1 آتيتني
24 1 آتيتهن
25 2 آتيك
26 4 آتيكم
27 19 آتينا
28 2 آتيناك
29 3 آتيناكم
30 5 آتيناه
31 1 آتيناها
32 16 آتيناهم
33 1 آتيه
34 1 آتيهم
35 3 أتأتون
36 6 أتاك
37 3 أتاكم
38 1 أتانا
39 3 أتاها
40 5 أتاهم
41 1 أتت
42 1 أتتك
43 1 أتتكم
44 1 أتتهم
45 3 أتوا
46 1 أتوك
47 1 أتوه
48 6 أتى
49 1 أتيا
50 1 أتيت
51 1 أتين
52 2 أتينا
53 2 أتيناهم
54 1 أفتأتون
55 1 أوت
56 32 أوتوا
57 1 أوتوه
58 14 أوتي
59 1 أوتيت
60 5 أوتيتم
61 2 أوتيته
62 2 ائت
63 4 ائتنا
64 2 ائتوا
65 5 ائتوني
66 1 ائتيا
67 1 تأتنا
68 2 تأتهم
69 1 تأتوا
70 1 تأتوننا
71 1 تأتوني
72 3 تأتي
73 2 تأتيكم
74 4 تأتينا
75 16 تأتيهم
76 1 تؤتوا
77 1 تؤتون
78 1 تؤتونهن
79 1 تؤتوه
80 2 تؤتي
81 1 سآتيكم
82 1 سنؤتيهم
83 1 سيؤتينا
84 1 فآت
85 1 فآتاهم
86 1 فآتت
87 1 فآتهم
88 1 فآتوا
89 1 فآتوهم
90 2 فآتوهن
91 1 فآتينا
92 4 فأت
93 2 فأتاهم
94 1 فأتت
95 3 فأتنا
96 10 فأتوا
97 1 فأتونا
98 1 فأتوهن
99 1 فأتى
100 1 فأتيا
101 1 فأتياه
102 1 فتأتون
103 1 فتأتيهم
104 1 فسيأتيهم
105 1 فسيؤتيه
106 1 فلنأتينك
107 1 فلنأتينهم
108 1 فليأت
109 1 فليأتكم
110 1 فليأتنا
111 2 فليأتوا
112 1 فيأتيهم
113 2 لآت
114 1 لآتوها
115 2 لآتية
116 1 لآتينا
117 1 لآتيناهم
118 1 لآتينهم
119 1 لأوتين
120 1 لتأتنني
121 4 لتأتون
122 1 لتأتينكم
123 1 ليأتيني
124 1 مأتيا
125 1 نأت
126 2 نأتي
127 1 نأتيكم
128 3 نؤته
129 1 نؤتها
130 1 نؤتى
131 2 نؤتيه
132 1 وآت
133 2 وآتاكم
134 2 وآتاني
135 1 وآتاه
136 1 وآتاهم
137 1 وآتت
138 1 وآتنا
139 15 وآتوا
140 2 وآتوهم
141 1 وآتوهن
142 3 وآتى
143 2 وآتيتم
144 1 وآتين
145 7 وآتينا
146 9 وآتيناه
147 4 وآتيناهم
148 1 وآتيناهما
149 1 وأتاهم
150 2 وأتوا
151 2 وأتوني
152 1 وأتيناك
153 1 وأوتيت
154 2 وأوتينا
155 3 وإيتاء
156 1 والمؤتون
157 1 وتأتون
158 1 وتؤتوها
159 1 ولتأت
160 1 وليأتينهم
161 3 ويأت
162 1 ويأتوكم
163 1 ويأتينا
164 1 ويأتيه
165 2 ويؤت
166 1 ويؤتوا
167 5 ويؤتون
168 10 يأت
169 1 يأتك
170 6 يأتكم
171 1 يأته
172 3 يأتهم
173 5 يأتوا
174 4 يأتوك
175 1 يأتوكم
176 4 يأتون
177 1 يأتونك
178 1 يأتوننا
179 1 يأتوني
180 22 يأتي
181 1 يأتيانها
182 1 يأتيك
183 8 يأتيكم
184 2 يأتيكما
185 5 يأتين
186 2 يأتينا
187 1 يأتينك
188 3 يأتينكم
189 2 يأتيني
190 4 يأتيه
191 1 يأتيها
192 15 يأتيهم
193 4 يؤت
194 4 يؤتكم
195 1 يؤتوا
196 4 يؤتون
197 2 يؤتى
198 3 يؤتي
199 1 يؤتين
200 6 يؤتيه
201 2 يؤتيهم