Word Navigator
Browse Wordفاقطعوا
Browse Rootقطع
Browse Location[5:38]
No.CntLinked Words
1 2 بقطع
2 3 تقطع
3 1 فاقطعوا
4 1 فتقطعوا
5 2 فقطع
6 1 فلأقطعن
7 1 قاطعة
8 1 قطع
9 1 قطعا
10 2 قطعت
11 1 قطعتم
12 1 قطعن
13 2 لأقطعن
14 1 لقطعنا
15 2 ليقطع
16 1 مقطوع
17 1 مقطوعة
18 1 وتقطعت
19 2 وتقطعوا
20 1 وتقطعون
21 1 وقطعن
22 1 وقطعنا
23 2 وقطعناهم
24 1 ويقطع
25 2 ويقطعون
26 1 يقطعون