Word Navigator
Browse Wordأوحي
Browse Rootوحي
Browse Location[39:65]
No.CntLinked Words
1 3 أوحى
2 9 أوحي
3 1 أوحيت
4 14 أوحينا
5 1 بالوحي
6 3 فأوحى
7 2 فأوحينا
8 1 فيوحي
9 1 ليوحون
10 4 نوحي
11 2 نوحيه
12 1 نوحيها
13 2 وأوحى
14 2 وأوحي
15 8 وأوحينا
16 1 وحي
17 1 وحيا
18 1 وحيه
19 2 ووحينا
20 1 يوح
21 14 يوحى
22 4 يوحي