Word Navigator
Browse Wordالكبر
Browse Rootكبر
Browse Location[74:35]
No.CntLinked Words
1 1 أستكبرت
2 1 أكابر
3 18 أكبر
4 1 أكبرنه
5 2 استكبارا
6 1 استكبر
7 1 استكبرتم
8 11 استكبروا
9 4 الأكبر
10 7 الكبر
11 6 الكبرى
12 2 الكبرياء
13 8 الكبير
14 1 المتكبر
15 3 المتكبرين
16 1 المستكبرين
17 1 تتكبر
18 3 تستكبرون
19 1 تكبيرا
20 1 فاستكبرتم
21 5 فاستكبروا
22 1 فكبر
23 3 كبائر
24 1 كبارا
25 6 كبر
26 1 كبرت
27 1 كبره
28 10 كبير
29 17 كبيرا
30 2 كبيرة
31 2 كبيرهم
32 1 لتكبروا
33 2 لكبيرة
34 2 لكبيركم
35 1 للمتكبرين
36 2 متكبر
37 2 مستكبرا
38 2 مستكبرون
39 1 مستكبرين
40 1 وأكبر
41 3 واستكبر
42 1 واستكبرت
43 1 واستكبرتم
44 4 واستكبروا
45 1 وكبراءنا
46 1 وكبره
47 1 وكبير
48 1 ولتكبروا
49 1 ويستكبر
50 1 يتكبرون
51 7 يستكبرون
52 1 يكبر
53 1 يكبروا